1. Bokning, kontakt


Bokningar gör du direkt på vår hemsida www.laholmsbiltransport.se , i undantagsfall via telefon.

Om du har frågor eller vill göra ändringar i pågående leverans, kontakta oss via telefon; +4670 8345 513

Betald faktura = Bokning*

*Fakturan måste vara betald för att bokningen skall vara garanterad.

2. Avbokning, bomkörning

Avbokning 30 dagar innan transport debiteras ej. 

Avbokning 15-30 dagar innan transport debiteras med 50% av ök. pris. 

Avbokning 1-15 dagar innan transport debiteras med 100% av ök. pris. 
 

3. Fullständiga bokningsuppgifter


Dessa uppgifter måste finnas med i er bokning:

  1. Betalare/kundnummer
  2. Referens betalare
  3. Upphämtningsadress, samt kontaktperson, telefonnummer och ev. Öppettider
  4. Leveransadress, samt kontaktperson,  telefonnummer och öppettider 
  5. Mailadress för fakturering
  6. Fordonsuppgifter; Märke, modell, regnr/chassinummer.

4. Pdf-fakturor
Faktura skickas via mail som PDF-fil.

5. Dokumentation, skador

Transportören är väldigt mån om att undvika transportskador, och det samma gäller missförstånd om tidigare skador. I största mån fotograferas bilarna innan lastning och synas efter skador. Fordonen är ibland snötäckta, smutsiga och lastas i mörker eller dåligt väder, vilket gör det omöjligt att upptäcka alla defekter. Smärre skador såsom t ex repor och bucklor på begagnade, havererade eller ej konditionerade bilar ersätts ej av Transportören. 

Transportören ersätter ej skador av/på godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage.

6. Ansvarighets- och leveransbestämmelser
Allmänna leveransbestämmelser enligt NSAB tillämpas.

Undantaget § 27 C 3e stycket i de fall inte annat har bestämts samt med nedan angivna tillägg och undantag.


7. Transportörens ansvar och Transportansvarsförsäkring
Transportörens ansvar gäller när transportören är vållande till skada. Transportörens ansvar gäller från det att fordon/gods omhändertas för lastning och upphör när fordonet/godset levererats på överenskommen plats och sätt. Före omhändertagandet och efter leveransen står därför beställaren eller ägaren för risk och försäkring. Transportören ansvarar endast för skada på eller förlust av fordonet/godset under ansvarstiden. 

Transportörens transportansvarsförsäkring enligt NSAB2000, ersätter 8,33 SDR/kg vid inträffad skada. Exempelvis, om er bil väger 1000 kg ersätter försäkringen med ca maximalt 8,33 SDR/KG * 1000, medan en MC eller snöskoter som bara väger 100 kg ersätts med ca maximalt 8,33 SDR/KG * 100. Skadade eller förekomna detaljer ersätts till nettovärde. Transportören ansvarar inte för extra kostnader, eller värdeminskning, i samband med ett skadefall. Mer info i NSAB2000. Om fordonet är påställt och helförsäkrat, eller om fordonet har en vagnskadegaranti, omfattas vissa skadehändelser under transporten av ägarens bilförsäkring, (läs vidare i era egna bilförsäkringsvillkor).

Observera! En varuförsäkring på er bil är en allriskförsäkring och omfattar de flesta typer av skadehändelser, därav vår rekommendation att teckna denna. Ersättning vid skada eller förlust grundas på det nettovärde godset hade vid avsändandet. Lackering ersätts enligt så kallad nettoprislista. Oavsett om reklamation gjorts inom utsatt tid kan inte transportören hållas ansvarig för skador som funnits innan omhändertagandet, inte heller för skador som rimligtvis ej kan ha uppkommit av transportören. För omständigheter utanför transportörens kontroll tillämpas Force majeure. Stenskott är ett exempel på detta.

8. Varuförsäkring – rekommendation

För att få ett fullständigt skydd under transporten, eller om du bedömer att ditt fordon är värt mer än 8,33 SDR/kg är det mycket viktigt att teckna en varuförsäkring.  En varuförsäkring ersätter alltid till fordonets/godsets fulla värde, oavsett transportörens vållande. Vid köp av bil utomlands skall en importförsäkring tecknas.

9. Om en transportskada inträffat
Om oturen varit framme och chauffören har orsakat en transportskada meddelar han kunden och trafikledningen om detta. Vi behöver sedan foto på skadan samt en kostnadskalkyl. Be er närmaste verkstad om hjälp med detta. Om du som kund misstänker att vi har orsakat en skada som chauffören ej har upptäckt ska anmälan med foto skickas till transportören inom 24 timmar efter leverans. 

Bilder samt förklaring av eventuell transportskada skickas till [email protected] .

Transportören eller försäkringsbolaget har rätt att besiktiga skadan före reparation. Fordran mot transportören enligt dessa bestämmelser upphör, om inget ersättningsanspråk gjorts inom ett (1) år från den dag transportören avlämnat godset.

11. Aviseringar från chaufför innan lastning/lossning
När transport bokats som klar för hämtning förväntas fordonet vara klart att hämtas på den adress som uppgetts vid bokning. Chauffören aviserar att han är på väg i så god tid som möjligt, och då bör fordonet göras helt klart för hämtning, så att onödig väntetid undviks. Vi är fullt  medvetna om att kunden inte kan sitta och vänta i ett antal dagar på vårt samtal, och vi försöker därför vara så flexibla som möjligt. I vissa fall lämnar/hämtar chauffören/föraren bilen på en bensinmack eller bilfirma, i andra fall hämtar vi bilen vid hemmet eller liknande. Chaufförerna jobbar i normalt mellan 7–22 men ska alltid avisera kunden på dagtid. Ibland hör vi av oss kort innan vi är på plats och orsaken kan då vara en tidigare kund som inte varit tillgänglig och att vi då fått möjlighet att ta er bil istället. Begränsade öppettider kan vara en orsak till att leveransen tar längre tid och vi är väldigt tacksamma för er hjälp att sköta lastning/lossning så smidigt det bara går​

12. Tillgänglighet vid upphämtningsplats

Tänk på tillgängligheten till den plats där din bil står. Transportbilen är en långtradare som inte kan ta sig in på smala snåriga gator.

Om din bil står dåligt till finns det två alternativ:

  1. Du meddelar transportören om detta och begär en hämtning med bärgningsbil/citybil. Detta innebär i regel en extra kostnad för dig.
  2. Du flyttar bilen till en plats med bättre tillgänglighet.


13. Väntetid/lastningstid
Normalt lastas en körbar bil på ca 15 minuter och längre väntetid/last-tid debiteras enligt prislista.

14. Uppmärkta nycklar med registreringsnummer/ p-platsnummer
För att minimera risken för förväxlade nycklar eller bilar ska nycklarna vara märkta med reg-nummer och ev. var bilen står om det är en stor anläggning. Originalnycklar ska sitta ihop med extranycklar,  om dom är med.

15. Däck eller andra lösa föremål i bilarna
Transportören ansvarar inte skador orsakade av lösa föremål i bilen.

 Om ni lägger hjul/däck eller andra lösa föremål i er bil, se dels till att de är ordentligt stuvade/fastsurrade, det finns annars risk att de slår sönder inredning och rutor under transporten. Det är även viktigt att poängtera att vare sig transportörens försäkringar eller bilens försäkring (om sådan finns) omfattar lösa föremål i bilen. Observera att hjul/däck och andra lösa föremål i bilen kan ses som enkelt stöldgods.

16. Körbar bil
Vinschning upp på transportbilen innebär en extra kostnad. Försök därför, i de fall det är möjligt, att ha bilen körbar. Inte bara för stunden utan även så att den klarar 1-2 st omlastningar vid behov (sker ibland i samband med transporter). Se även till att batteriet är laddat.

17. Om vinschning krävs
Våra lastbilar är utrustade med vinsch som kan spela upp rull- och styrbara fordon med t ex motorfel. I de fallen är det viktigt att tänka på att ha en bogserögla som är lättillgänglig och möjlig att använda. Observera att bilarna omlastas och ifall vinschning av någon anledning ej behövdes vid pålastning, kan det behövas vid t ex en omlastning. Det kan t ex handla om en bil vintertid med sommardäck som med hjälp av 3-4 st personer puttas på transportbilen vid första pålastning. Dessa personer finns inte tillgängliga vid omlastningen och därför kan winschning behövas. Även fordon utan bromsar måste i regel vinschas på. Om bilen saknar något hjul, har låsta bromsar eller annat kanske bilen måste lastas med truck. Samtliga dessa bilar kan innebära en säkerhetsrisk för chauffören, och det är därför viktigt att ni meddelar skick på bilen vid bokning så att rätt förberedelser kan göras. Vid vinschning och trucklastning tillkommer en avgift. 

18. Läckande olja, en miljöfara
Vi kan inte transportera bilar som läcker olja. Se därför till att tappa ur oljan i de fall motor eller annat har läckage. Om detta ändå skulle inträffa kan beställaren bli ersättningsskyldig för sanering av mark, lastbilen samt övriga bilar som står lastade på ekipaget. Transportören värnar om miljön och ber er att respektera detta.

19. Leveranstider
Vissa perioder på året är bokningstrycket väldigt högt och transporterna kan ta längre tid än normalt. Detta kan t ex inträffa vid storhelger som påsk, midsommar, jul och nyår. Även snörika vintrar gör att transporterna tar längre tid än normalt. Det är ofta svår framkomlighet med långa köer som följd samt att många bilar står insnöade, ej har vinterdäck eller är strömlösa m m vid lastning. Transportören kan tyvärr inte ersätta sena leveranser vid dessa tillfällen. 

20. Informationsinsamling

Vid användning utav Prisförfrågan/bokning formulär och Kontakta oss formulär samlar vi er data för att använda detta i vår verksamhet. Vi kan även använda den vid riktade mail till kunden om det finns i vårt intresse.

​​

​​

LAHOLMS BILTRANSPORT AB 
-TÄCKTA TRANSPORTER FÖR EXTRA OMTYCKTA BILAR.

SNAPPARP 6A

312 91 LAHOLM
SVERIGE

+46 708 345 513
[email protected]

ORGNR: 559060-1083
F-SKATT

© 2024 Laholms biltransport AB. All rights reserved.