Transportörens ansvar och Transportansvarsförsäkring

Transportörens ansvar gäller när transportören är vållande till skada. När vi tar hand om ert fordon/gods för lastning och upphör när fordonet/godset levererats på överenskommen plats och sätt. Före omhändertagandet och efter leveransen står därför beställaren eller ägaren för risk och försäkring.

Transportören ansvarar endast för skada på eller förlust av fordonet/godset under ansvarstiden. Transportörens transportansvarsförsäkring enligt NSAB2000, ersätter 8,33 SDR/kg vid inträffad skada.

Om ert fordon är påställt och/eller helförsäkrat, eller om fordonet har en vagnskadegaranti, omfattas vissa skadehändelser under transporten av er egen bilförsäkring, (läs vidare i era egna bilförsäkringsvillkor).

Om bilens värde överstiger 8,33 SDR/kg måste därför ni teckna en försäkring på er bil för hela värdet för att försäkringen skall kunna gälla vid eventuell skada/förlust.

OBS tänk på att modifierade eller ombyggda fordon kan behöva specialförsäkringar, kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att hela värdet täcks av din försäkring.

© 2024 Laholms biltransport AB. All rights reserved.